Home / Algemene voorwaarden / Disclaimer

Homs jeugdzorg

"Zorg" is een belangrijk woord in onze maatschappij geworden. Voor u betekent “zorg” waarschijnlijk de zorg voor uw kind, maar misschien ook wel zorgen over uw kind. Het heeft er in ieder geval wel voor gezorgd dat u  nu op  onze website bent beland. We bieden vanuit onze praktijk meerdere diensten voor meerdere leeftijdsgroepen aan, maar waar het allemaal om draait is dat we rust willen bieden. Rust voor u als ouder, maar vooral rust voor de kinderen zelf.

De diensten die we aanbieden zijn niet gemakkelijk onder één noemer te plaatsen. We zullen daarom op deze site enkele ervaringen van ons omschrijven, zodat u een beeld krijgt van wat we doen en of wij ook iets voor u kunnen betekenen. 

Hoewel we ook cliënten begeleiden die een vorm van concentratiestoornis hebben – ADHD en ADD –,  bestaat  het grootste deel van onze cliënten uit pubers en jongvolwassenen met een vorm van autisme. Omdat we alleen werken met de zogenaamde “hoog-functionerende” mensen met autisme, hebben we het over schoolgaande pubers en studenten of mensen die een baan hebben of hebben gehad. 

De hulpvraag waarmee we beginnen is vaak heel concreet.  Een jongere heeft bijvoorbeeld begeleiding voor de studie nodig, of een volwassene heeft conflicten op zijn werk. Al snel blijkt dan dat de problemen op dat vlak hun oorsprong vinden in andere, vaak sociale, gebieden. 

We werken vanuit twee locaties. De hoofdvestiging is in Bergen op Zoom en een tweede locatie is opgestart in Goes. We bedienen daarmee het gebied van Breda tot Vlissingen en van Willemstad tot de Belgische grens. 

We gebruiken op deze website de namen en afkortingen die in de hulpverlening algemeen aanvaard lijken te zijn. Onze prioriteit is altijd eerst uw zoon of dochter te leren kennen en te ontdekken waar er problemen liggen. We spreken niet over een kind met autisme, maar bijvoorbeeld over Daan die moeilijk contact legt met klasgenootjes.

Mocht u nu twijfelen of we u kunnen helpen met uw hulpvraag, aarzelt u dan alstublieft niet en neem contact met ons op. Een eerste gesprek kost niets.

N.B.  waar we het woord "hij" gebruiken, mag u uiteraard ook "zij" lezen. En met de afkorting "ASS-er" bedoelen we een persoon die een stoornis heeft binnen het autisme-spectrum; iemand met een vorm van autisme dus. We hebben de term "ASS-er" gebruikt om de uitgebreide informatie leesbaar te houden.